Jogok és feltételek

Kérjük, olvassa el a jogokra és feltételekre vonatkozó alábbi tájékoztatást, valamint "cookie" irányelveinket mielőtt használná ezt a honlapot! A honlap használatával Ön elfogadja az irányelveket. Amennyiben Ön nem ért ezzel egyet, kérjük, ne használja a honlapot!

 

A Coloplast  fenntartja a jogot, hogy a jelen honlap tartalmát bármikor, bármilyen okból, bármiféle értesítés nélkül törölje, 
módosítsa vagy kiegészítse. A honlap tulajdonosa a dániai székhelyű Coloplast A/S (Holtedam 1, 3050 Humlebaek, Dánia) – a továbbiakban: Coloplast.  A Coloplast tájékoztatási célból tartja fenn a honlapot. A honlap tartalmát Ön szabadon böngészheti. Kizárólag nem kereskedelmi célból letölthet a honlapon megjelenített bármely anyagot, feltéve, hogy érintetlenül hagyja az összes szerzői jogi, védjegyekre és egyéb szellemi tulajdonjog-védelemre vonatkozó jelzést és értesítést. A Coloplast írásbeli engedélye nélkül azonban Ön nem jogosult a jelen honlap tartalmát – beleértve a szöveget, képeket, hang- vagy videóanyagokat is – akár köz-, akár üzleti célból lemásolni, reprodukálni, újra közzétenni, feltölteni, közzétenni, továbbítani vagy terjeszteni, illetve azt módosítani, többszörözni, átdolgozni. Kapcsolatfelvétel a Jogi Osztállyal.

 

 

 

A Coloplast termékei

A bemutatott termékek nem feltétlenül kaphatók minden országban, illetve lehetséges, hogy más néven kerülnek forgalomba. A használati indikációk országonként eltérők lehetnek. Használat előtt mindig kérje ki helyi egészségügyi szakember véleményét, valamint olvassa el a csomagolásban található ismertetőt!

 

Szerzői jog

Önnek azt kell feltételeznie, hogy – hacsak kifejezetten másképpen nincs jelezve – minden, amit a jelen honlapon lát vagy olvas, szerzői jogi védelem alatt áll és csakis ezen jogokra és feltételekre vonatkozó tájékoztatással összhangban használható fel. A Coloplast nem szavatolja vagy állítja, hogy a jelen honlapon megjelenő anyagok Ön általi felhasználása nem sérti a Coloplast vagy olyan harmadik felek jogait, amelyek nem a Coloplast tulajdonában vannak vagy annak kapcsolt vállalkozásai. A fotók/képek, valamint a honlapon megjelenő adatok, információk, hang-és videóanyagok vagy a Coloplast tulajdonát képezik vagy felhasználásuk engedéllyel történt. Hacsak a jelen jogokra és feltételekre vonatkozó tájékoztatás kifejezetten nem engedélyezi, tilos azoknak az Ön vagy az Ön felhatalmazásával bárki más által történő -akár köz-, akár üzleti célból történő - felhasználása. A képek bármely engedély nélkül történő felhasználása alkalmas lehet szellemi alkotáshoz, valamint személyhez fűződő jogok megsértésére, továbbá sérthet védjegyekkel kapcsolatos rendelkezéseket, valamint más, kommunikációs tárgyú törvényeket, jogszabályokat.

 

E-mail

Bármely olyan kommunikáció vagy anyag, amelyet Ön a honlap felé elektronikus postai úton vagy más módon megküld – ideértve bármiféle adatot, kérdést, hozzászólást, javaslatot vagy ezekhez hasonlót – nem bizalmas és szellemi tulajdonjog által nem védett információnak minősül, és azt a Colopast vagy annak kapcsolt vállalkozásai ennek megfelelően kezelik a jelen cikkely alapján. Ön ezennel kifejezetten lemond minden ilyen anyag tekintetében a titkos adatkezelésre vonatkozó jogáról, és a Coloplast és annak kapcsolt vállalkozásai részére mindenféle jogdíjfizetési kötelezettségtől mentes jogot biztosít, melynek alapján ezen anyagokat bármilyen célra szerkeszthetik és felhasználhatják, ideértve korlátozás nélkül a reprodukálásra, nyilvánosságra hozatalra, továbbításra, felfedésre, sugárzásra és közzétételre vonatkozó jogot is. A fentieken túlmenően Ön kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Coloplast szabadon szerkeszthet és felhasználhat az Ön által a honlap felé megküldött bármely kommunikációban található ötletet, koncepciót, know-how-t vagy technikát bármilyen célra, ideértve a termékeknek ezen információk felhasználásával történő fejlesztését, gyártását és marketingjét is. Ön a kommunikáció megküldésével hozzájárul a fentieken túlmenően a kommunikációban megadott személyes adatai kezeléséhez is a kommunikáció, továbbá a fenti esetleges szellemi terméknek minősülő adatok kezelése céljából, továbbá direkt marketing tevékenység, betegtájékoztatás és fogyasztóvédelmi tevékenység céljából és az ehhez szükséges időtartamra. Ön az adatai kezeléséről a hutub@coloplast.com e-mail címen bármikor kérhet tájékoztatást, és kezdeményezheti adatai törlését vagy helyesbítését, melynek – hacsak jogszabály nem rendelkezik ettől eltérően – a kérés kézhezvételétől számított 5(öt) munkanapon belül tesz eleget a Coloplast. Az adatkezelés céljára, tartamára és feltételeire nézve kérjük olvassa el a Coloplast Adatvédelmi szabályzatát.  

 

A honlapon található információk

Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a honlapon pontos és naprakész információk jelenjenek meg. A Coloplast azonban nem nyújt semmiféle garanciát vagy tesz bármiféle állítást az információk pontosságát illetően. A Coloplast nem vállal anyagi vagy más felelősséget a jelen honlap tartalmát érintő bármiféle hiba vagy hiányosság vonatkozásában. A jelen honlapon található információk nem helyettesítik az egészségügyi ellátást. Amennyiben Önnek egészségügyi problémája van, vagy úgy gondolja, hogy az lehet, akkor minden esetben kérje ki megfelelő működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szakember véleményét.

 

Védjegyek és logók

A honlapon megjelenő védjegyek és logók a Coloplast védjegyei. A honlapon semmi nem értelmezendő akként, hogy az bármiféle licencet vagy jogot adna – akár hallgatólagosan, korábbi álláspont megváltoztatásának kizárása révén vagy más módon – a honlapon megjelenő bármely védjegy használatára a Coloplast vagy más, harmadik fél írásbeli engedélye nélkül, amely a honlapon megjelenő védjegy tulajdonosa.

 

Hivatkozások

Ezen a honlapon lehetnek hivatkozások (linkek) más honlapokra, amelyek nem állnak a Coloplast ellenőrzése alatt. Ezek a hivatkozások csak az Ön kényelmét szolgálják. A Coloplast nem tartozik felelősséggel ezen honlapok tartalmáért, és nem felel semmiféle olyan kár vagy sérülés vonatkozásában, amely bármely más honlap tartalmából fakadóan merül fel. Szívesen vesszük a honlapunkra mutató internetes hivatkozásokat. Ön szabadon létrehozhat hipertextes hivatkozást ezen honlapra, amennyiben ezen hivatkozás nem állítja vagy sugallja, hogy az Ön honlapja a Coloplast vagy annak bármely kapcsolt vállalkozása által szponzorált vagy annak támogatását élvezi, továbbá feltéve, hogy a hivatkozás beillesztése szellemi terméket nem sért, és megfelel a gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos kommunikációra vonatkozó, mindenkor hatályos magyar jogi előírásoknak. Ön nem jogosult a jelen honlap bármely szellemi tartalmát vagy szerzői jog által védett anyagát más helyre beépíteni.

 

Kapcsolatfelvétel a Coloplast Csoporttal

Amennyiben bármiféle kérdése lenne a jogokra és feltételekre, a jelen honlap által alkalmazott gyakorlatokra vagy a honlappal való kapcsolatára vonatkozóan, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a Coloplast Csoport Jogi Osztályával. Jelen honlap használatára a mindenkori dán jog szabályai az irányadóak.

Bezárás

Ingyenes kiszállítás

Köszönjük hogy hozzánk fordult

Megkaptuk

Desctop verzió