HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ

Tudomással bírok arról, hogy Coloplast cég a személyes gondoskodást igénylő emberek életét megkönnyítő, segítő eszközöket és a szolgáltatásokat fejleszt ki. Kjelentem, hogy jelen Nyilatkozat aláírásával csatlakozni kívánok a Coloplast Gondozási Programhoz, és hozzájárulok, hogy a COLOPLAST A/S Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselete (székhelye: 2049 Diósd, Álmos fejedelem utca 27.; cégjegyzékszáma: 13-12-061520) – a továbbiakban: Adatkezelő – az alábbi célokból gyűjtse és kezelje az általam önkéntesen megadott, különleges adatnak is minősülő személyes adataimat.

 

 Az adatkezelés céljai:

a)       tanácsadási tevékenység gyógyászati segédeszköz-használathoz kapcsolódóan:

-        általános tájékoztatás a gyógyászati segédeszközök biztonságos és higiénikus használatáról és az ellátásról, az ezzel kapcsolatos változásokról

-        Coloplast termékhasználat esetén tájékoztatás a Coloplast gyógyászati segédeszközök biztonságos és higiénikus használatáról és az ellátásáról, az ezzel kapcsolatos változásokról, újításokról 

-        életmód tanácsadás pl. étkezéssel, bőrápolással kapcsolatban a felhasználó érdekében telefonon és/vagy írásban

b)      terméktájékoztató küldése a Coloplast nem TB támogatott, kiegészítő gyógyászati segédeszközökről.

Tudomásul veszem, hogy Adatkezelő az adataimat hozzájárulásom visszavonásáig kezeli, de nem tovább, mint az adatkezelési cél megvalósulása. Hozzájárulásomat bármikor, korlátozás nélkül visszavonhatom a 2049 Diósd, Álmos fejedelem utca 27. postacímre, vagy a betegtajekoztatas@coloplast.com e-mail címre megküldött értesítéssel.

Amennyiben a felhasználó páciens nevében más regisztrál, úgy a felelősség az adatok és a hozzájárulás megadhatóságáért teljeskörűen az adatokat megadó személyt terheli!

 

 Rövidített adatkezelési tájékoztató

(a teljes tájékoztató megtekinthető a www.coloplast.hu weboldalon):

•  Önt megilleti az adataival kapcsolatosan a hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, adatkezelés korlátozásához, adathordozhatósághoz és a tiltakozáshoz való jog, melyeket a megadott címekre küldött értesítéssel gyakorolhat.

•  Ön az adatkezeléssel szemben bármikor élhet észrevétellel, panasszal az adatkezelőnél a megadott elérhetőségeken. Ezen kívül Ön a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására is az Ön lakóhelye szerinti bíróságon, mely eljárás illetékmentes, és melynek során a bíróság soron kívül jár el. A fentieken túlmenően Ön panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság előtt is.

•  Az adatszolgáltatás önkéntes, és nem előfeltétele a rendelt gyógyászati segédeszköz kiszolgálásának. A hozzájárulás megtagadásának vagy visszavonásának jogkövetkezménye: Ön nem tud részt venni a Coloplast Gondozási Programban.

•  Automatizált döntéshozatalra és/vagy profilalkotásra a megadott adatok alapján nem kerül sor.

•  Az Ön különleges adatai továbbításra nem kerülnek.

•  Az Ön által megadott adatok a Coloplast A/S (székhely: Holtedam 1, 3050 Humlebaek, Dánia, regisztrációs száma: 69 74 99 17) anyavállalat által üzemeltetett szerveren kerülnek tárolásra (EU területén).

•  Az Ön kontaktadatai az Adatkezelő szerződéses partnerei (pl. fuvarozó) részére továbbításra kerülhetnek az adatkezelési cél teljesítése érdekében. Adatkezelő ezen harmadik személyek tevékenységéért teljes mértékben felelősséggel tartozik, és gondoskodik az adatok megfelelő szintű biztonságáról.

•  Az Adatkezelő megfelelő szervezési és biztonságtechnikai intézkedéseket vezetett be annak érdekében, hogy az Ön adatait megfelelő védelemben részesítse illetéktelen személyek általi hozzáféréstől mind saját adatkezelése, mind az adatátadások során.

•  Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei: telefonon a 06-1-2266-163-as számon, illetve a betegtajekoztatas@coloplast.com e-mail címen.

Bezárás

Ingyenes kiszállítás

Köszönjük hogy hozzánk fordult

Megkaptuk

Desctop verzió