Coloplast A/S

A Coloplast olyan termékeket és szolgáltatásokat fejleszt, amelyek megkönnyítik az intim egészségügyi ellátást igénylő emberek életét.

Szorosan együttműködünk termékeink felhasználóival és olyan megoldásokat kínálunk, amelyek megfelelnek sajátos elvárásaiknak a sztómaterápia, urológiai és kontinencia gondozás illetve sebkezelés területén.

Világszerte több, mint 12.000 alkalmazottat foglalkoztatunk, beleértve két magyarországi gyárunk dolgozóinak létszámát, amely meghaladja a 4.000 főt.

Visszatekintés

Márkánk története

A Coloplast története egészen 1954-ig nyúlik vissza. Elise Sørensen ápolónő. Nővére, Thora éppen sztómaműtéten esett át, és nem mert elmenni hazulról, attól tartva, hogy a sztómája esetleg szivárogni kezd. Nővére panaszait hallgatva Elise fejében körvonalazódni kezd a világ első öntapadós sztómazsákjának ötlete.
 
Elise ötlete alapján Aage Louis-Hansen általános mérnök és műanyaggyáros, valamint felesége, a képzett ápolónőként dolgozó Johanne Louis-Hansen elkészíti a sztómazsákot. A sztómazsákot, amely segít Thorának és több ezer sorstársának abban, hogy úgy éljenek, ahogyan szeretnének.
 
Egyszerű, mégis drámai változást hozó megoldás.
 
Jelenleg a következő területeken működünk: sztómaellátás, kontinenciaellátás, sebkezelés és bőrápolás, valamint urológiai ellátás. Világszerte jelen vagyunk, és több mint 12 ezer alkalmazottat foglalkoztatunk.

Etikai kódex

Coloplast Etikai Kódex Bővebben
Bezárás

Coloplast Etikai Kódex

Korrupció és megvesztegetés


A Coloplast nem tolerál semmiféle korrupciót vagy megvesztegetést. Nem vesztegetünk meg másokat és másoktól ilyesmit nem fogadunk el. Elkötelezettek vagyunk a maximális integritás iránt és szembeszállunk a korrupció és megvesztegetés minden formájával.A korrupció a hivatalos hatáskör saját nyerészkedésre való felhasználása. Ilyen bármilyen közvetlen vagy közvetett tisztességtelen előny felajánlása, ígérete vagy nyújtása az alábbiak felé, illetve ilyen tisztességtelen előnyök elfogadása az alábbiaktól:
közalkalmazottak;• politikai hivatalra jelölt személyek, pártok vagy pártok tisztségviselői; vagy• a magánszektor bármely alkalmazottja (ideértve mindazokat, akik magántársaságot vezetnek vagy ilyen társaság számára bármilyen minőségben munkát végeznek)
üzletszerzés, egy üzlet megtartása vagy irányítása illetve bármilyen egyéb tisztességtelen előny megszerzése céljából az üzleti tevékenység során.
(Meghatározás: a Transparency International és a Világgazdasági Fórum Partnerség a korrupció ellen c. dokumentuma).
A korrupcióval és megvesztegetéssel szembeni zéró tolerancia kiterjed az ún. ügymenet-könnyítő juttatásokra is. Ilyenek pl. az olyan kisebb összegű juttatások, amelyek célja a hivatalos engedélyek beszerzésének, a vámügyintézésnek, a rendőri védelemnek a felgyorsítása.
A Coloplast alkalmazottai nem eszközölhetnek ügymenet-könnyítő juttatásokat. E szabályok alól kizárólagos kivételt képez az az eset, amikor egy alkalmazottnak nem marad más választása, mint ilyen juttatást eszközölni saját élete, testi épsége vagy szabadsága védelme érdekében.


Összeférhetetlenség
A Coloplastnál elvárjuk, hogy az alkalmazottak üzleti döntéseik során a Társaság érdekeit tartsák szem előtt. Összeférhetetlenség akkor merül fel, ha egy alkalmazott olyan tevékenységekben vesz részt vagy olyan érdekeltségekkel rendelkezik, amelyek ellenétben állnak a Coloplaston belüli felelősségével.
Röviden összefoglalva: az alkalmazottak tevékenységének és döntéseinek a társaság igényein, nem pedig személyes érdekeiken és kapcsolataikon kell alapulniuk. Az összeférhetetlenségnek még a gyanúja is negatív következményekkel járhat, még abban az esetben is, ha nincs semmiféle tisztességtelen szándék.
Az összeférhetetlenség veszélyét magukban hordozó helyzetek, egyebek között, az alábbiak:
§ Személyes érdekeltség valamely, a Coloplasttal üzleti kapcsolatban álló társaságban
Áruk vagy szolgáltatások vásárlása saját vagy közeli barát tulajdonában álló cégtől könnyen vezethet összeférhetetlenséghez. Hasonlóan, a szerződéskötés olyan disztribútorokkal, közvetítőkkel vagy szállítókkal, amelyekben személyes érdekeltséggel rendelkezünk, összeférhetetlenséget képez.

§ A vállalati erőforrások személyes célra történő felhasználása
A vállalati erőforrásoknak, szellemi tulajdonnak és létesítményeknek mindig a Coloplast és soha nem saját személyes céljainkat kell szolgálniuk.

§ Ajándékozás vagy ajándékok elfogadása
Soha ne fogadjunk el értéket képviselő ajándékokat vagy előnyöket, ha tudjuk vagy sejtjük, hogy ezek célja ítélőképességünk befolyásolása.

§ Bizalmas információk
Az alkalmazottak nem használhatják fel saját céljaikra az olyan bizalmas információkat, amelyekhez a Coloplaston belül férhetnek hozzá. Ide tartoznak, egyebek között, de nem kizárólagosan, a részvénypiacokkal kapcsolatos információk, a termékfejlesztésekkel kapcsolatos bennfentes információk és a bizalmas pénzügyi számadatok.
A félreértéseket elkerülendő, az alkalmazottaknak tájékoztatniuk kell a szervezetben hozzájuk legközelebb álló HR-képviselőt mindazon pénzügyi érdekeltségeikről és kapcsolataikról, amelyek összeférhetetlenséget jelenthetnek vagy összeférhetetlennek látszhatnak. Az alkalmazottaknak továbbá tartózkodniuk kell minden olyan tevékenységtől és kapcsolattól, amely összeférhetetlenséghez vezethet.
Kétely esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szervezetben az Önhöz legközelebb álló HR-képviselővel.


Csalások és visszaélések
A csalás olyan cselekmény vagy szándék, amely átverésre, lopásra, megtévesztésre vagy hazugságra irányul. Ide tartozik a Coloplast eszközeinek eltulajdonítása, a Coloplast erőforrásainak személyes célokra való felhasználása vagy a pénzügyi jelentések szándékos meghamisítása.Csalás egyebek között:
§ A Coloplast pénz- vagy egyéb eszközeinek eltulajdonítása
Ide tartozik az irodai eszközök, egy egyebek között számítógépek és mobiltelefonok eltulajdonítása, a Coloplast pénzeszközeinek jogosulatlan elidegenítése, irodaszerek eltulajdonítása, stb.
§ A vállalat erőforrásainak magáncélokra történő felhasználása
Ide tartozik egyebek között a Coloplast céges gépjárműveinek bérbeadása, a termelőeszközök magáncélokra való felhasználása, kedvezményes vagy ingyenes árucikkek vagy szolgáltatások magáncélokra történő beszerzése a Coloplast szállítóitól vagy a személyes kiadások üzleti költségekként való feltüntetése.
§ Hamis költségek elszámolása
Tisztán magánköltségek elszámolása.
§ Csekk- és számlahamisítás
§ Szellemi tulajdon eltulajdonítása vagy szellemi tulajdonnal való visszaélés
§ Hamis adatok szándékos feltüntetése a vállalat könyveiben és pénzügyi jelentéseiben
§ Dokumentumok bármilyen meghamisítása
A csalás becstelenség és teljességgel összeegyeztethetetlen a Coloplast értékeivel és kultúrájával. A csalás bármilyen gyanúja kivizsgálásra kerül; a vizsgálatot rendszerint külső szakértők végzik. A csalás eseteit átadjuk a bűnüldöző szerveknek.


Az egészségügyi Szakemberekkel lebonyolított kapcsolattartás
(Szó szerint átvétel az Eucomednek az Egészségügyi Szakemberekkel lebonyolított kapcsolattartásra, interakciókra vonatkozó irányelveiből)
Tag által szponzorált, a termékre vonatkozó képzés és oktatás
Ahol az helyénvaló, illetve indokolt, a Coloplastnak a terméket illetően oktatást és szakmai képzést kell elérhetővé tennie az Egészségügyi Szakemberek számára annak érdekében, hogy megkönnyítsék az orvostechnológia biztonságos és hatásos alkalmazását. Az ilyen oktatási és szakképzési programokat megfelelő helyen kell lebonyolítani, számot vetve a résztvevők kényelmi szempontjaival és főként a szakképzés természetével. Így különösen:
A programokat és az eseményeket kórházi, laboratóriumi, oktatási, konferencia- vagy megfelelő egyéb környezetben kell lebonyolítani, beleértve a Coloplast saját telephelyeit vagy kereskedelmileg igénybe vehető összejöveteli lehetőségeket, amelyek elősegítik az ismeretek, a tudás hatékony átadását és a szükséges szakmai felkészítést, a begyakorolt szakmai „fogások” megtanítását. A szakmai képzést végző szakembercsapatnak megfelelő tapasztalattal kell rendelkeznie az ilyen képzés levezénylése tekintetében.
A Coloplast a szakmai továbbképzésen résztvevők számára elfogadható, méltányos áron igénybe vehető étkezési lehetőséget biztosíthat a programmal összefüggésben, s az olyan oktatási programok tekintetében, amelyek egy napnál hosszabbra nyúlnak, további vendéglátás is szükségessé válhat. Mindennemű vendéglátásnak értékében mértékletesnek, elfogadhatónak, az idővel takarékosan, szűkösen bánónak kell lennie és a szakmai tréning oktatási céljára kell összpontosítania, továbbá összhangban kell lennie annak az országnak a rendelkezéseivel, ahol az Egészségügyi Szakemberek orvosi, illetve a gyógyítást szolgáló hivatásának gyakorlására felhatalmazással és engedéllyel rendelkezik.
A Coloplast kifizetheti a egy-egy Egészségügyi Szakember utazási és szállásköltségeit annak az országnak a rendelkezéseivel összhangban, ahol az Egészségügyi Szakemberek orvosi, illetve a gyógyítást szolgáló hivatásának gyakorlására felhatalmazással, engedéllyel rendelkeznek.
A Coloplast számára nem megengedett elősegíteni, lehetővé tenni vagy megfizetni az Egészségügyi Szakemberek házastársainak vagy vendégeinek étkezési, utazási, szállás- vagy egyéb költségeit, s ugyanez vonatkozik bármely más személyre, akinek nem fűződik szakmai érdeke annak az információnak a megszerzéséhez, amit a találkozón, az összejövetelen osztanak meg a hallgatósággal.


Harmadik fél oktatási célú konferenciáinak támogatása
A független, oktatási célú, tudományos vagy az egészségüggyel kapcsolatos politika kialakítását szolgáló konferenciák bővítik, gazdagítják, fejlesztik a tudományos ismereteket, előmozdítják az orvoslás előrehaladását és hozzásegítenek a hatásos gyógyítás ellátásához. Ezekből a célokból kifolyólag a Coloplast támogathat ilyen eseményeket, feltéve, hogy az oktatási célú konferencia tartalma valóban fejleszti a tudományos ismereteket, előmozdítja a gyógyítás előrehaladását és a hatékony egészségügyi ellátás, illetve gyógykezelés alkalmazását, összeegyeztethető továbbá az ilyen konferenciákra nézve a szakmai társaságok vagy szervezetek által megállapított releváns irányelvekkel.
A Coloplast az ilyen eseményeket pénzügyi, tudományos, technikai, szervezési és/vagy logisztikai segítségnyújtással támogathatja, az alábbiak szerint:


Az Egészségügyi Szakemberek szponzorálása
Amennyiben a nemzeti és a helyi törvények, rendelkezések és szakmai magatartási szabályok lehetővé teszik, Coloplast anyagi támogatást nyújthat egyes, az Egészségügyi Szakemberek konferencián való részvételi költségeik fedezése céljából. Az ilyen pénzügyi támogatásnak a konferencia regisztrációs díjának kifizetésére, s az eseményen való részvétellel kapcsolatos, ésszerű mértékű utazási, étkezési és szállásköltségek fedezésére kell korlátozódnia. A tagoknak teljes összhangot kell biztosítaniuk a nemzeti és a helyi törvényekkel az ilyen szponzorálásra vonatkozó közzétételi és jóváhagyási követelmények és előírások tekintetében, s még ott is, ahol ilyen követelmények nincsenek előírva, megfelelő átláthatóságot kell fenntartaniuk. Így pl. az Egyesült Államokon kívül a Coloplast előírja a kórházvezetés, az Egészségügyi Szakemberek felettesei vagy más kompetens helyi hatóság előzetes értesítését a szponzorálásról.


Hirdetések és bemutatók
A Coloplast bérelhet hirdetéseket, reklámokat és kiállításra alkalmas standokat a cég konferenciákon való bemutatása és megismertetése céljából.


Konferenciatámogatás
A Coloplast pénzbeli adományokkal, anyagi támogatással segítheti közvetlenül a konferencia szervezőjét a résztvevők részvételi összköltségeinek csökkentése érdekében és azért, hogy fedezni lehessen azoknak az Egészségügyi Szakembereknek az ésszerű mértékű tiszteletdíjait, utazási, érkezési és szállásköltségeit, akik a konferencia előadói csapatának tagjai. A konferencia szervezőjének írásbeli kérvényt kell benyújtania a Coloplasthoz, és bármely szponzorpénzt közvetlenül a konferencia szervezőjének vagy a szakmai tréninget végző intézetnek kell kifizetni. A konferencia szervezője egyedül felelős a program tartalmáért és az előadók kiválasztásáért. A Coloplast a konferencia tartalmának meghatározásában nem vehet részt érdemben azon túlmenően, hogy előadókat javasol vagy felkérésre véleményezi a programot.


Szatellit szimpóziumok 
A Coloplast harmadik felek konferenciáin lebonyolódó szatellit szimpóziumokat szponzorálhat, és prezentációkat tarthat olyan tárgykörökben, amelyek megfelelnek a harmadik fél konferenciája általános tartalmának, feltéve, hogy valamennyi előadott, bemutatott tájékoztatás helytálló, azaz korrekt, tisztességes, kiegyensúlyozott és tudományosan pontos. A Coloplast meghatározhatja ezeknek az eseményeknek a tartalmát és felelősséget viselhet az oktatógárda kiválasztásáért. A megállapodást írásba foglalt szerződéssel kell dokumentálni és a Coloplast támogatásának tényét a szatellit eseményre vonatkozó minden anyagban fel kell tüntetni.


Ösztöndíjak
A Coloplast tanulmányok folytatása céljára szolgáló támogatást nyújthat a képzést végző intézetek, az egészségügyi intézmények vagy a gyógyászati célú oktatási programokra szerveződött szakmai társaságok részére, anyagi támogatást biztosítva ösztöndíjak és hasonló támogatások céljára. A támogatásban részesülők kiválasztása annak az intézménynek a hatáskörébe tartozik, ahol a nevezettek állományban vannak, vagy annak az oktatási intézetnek a feladata, ahol képzésükre sor kerül. A támogatásokat az oktatási vagy a szakmai intézet, és nem az egyéni támogatottak rendelkezésére kell bocsátani. Kivételt képez az intézet ezzel ellentétes előzetes írásbeli kérése. Az ösztöndíjak finanszírozását semmi esetre sem szabad ahhoz kötni, hogy valamely intézmény vásárol-e a Coloplast termékeiből, vagy egyéb módon arra alapozni, milyen volt az intézmény múltja, vagy milyennek ítélhető potenciális jövője a Coloplast termékeinek vagy szolgáltatásainak felhasználását, igénybevételét illetően.
Értékesítési és promóciós találkozók
Azokban az országokban, ahol helyénvaló és indokolt a Coloplast személyzetének találkozása az Egészségügyi Szakemberekkel a termékek tulajdonságainak megvitatása, a szerződéskötést megelőző tárgyalások lebonyolítása vagy az értékesítési feltételek megbeszélése céljából, e találkozókat általában az Egészségügyi Szakemberek székhelyén vagy ahhoz közel kell tartani. Az ilyen találkozók keretében a Coloplast ésszerű áron gondoskodhat az Egészségügyi Szakemberek étkeztetéséről olyan környezetben, amely előmozdítja az információcserét. Abban az esetben, ha üzemlátogatásra vagy nem szállítható berendezések bemutatására van szükség, a Coloplast megtérítheti az Egészségügyi Szakemberek ésszerű utazási- és szállásköltségeit. A Coloplast ugyanakkor nem fizetheti ki az Egészségügyi Szakemberek tagjai élettársainak vagy bármely más olyan személynek az étkezési, utazási, szállás- vagy egyéb költségeit, akik szakmailag ténylegesen nem érdekeltek a megbeszélések tárgyában.


Tanácsadókkal kötött megállapodások
A Coloplast alkalmazhat Egészségügyi Szakembereket tanácsadókként, akik tényleges szolgáltatásokat, így kutatást, tanácsadó testületekben való részvételt, a tagok által támogatott oktatásokon vagy harmadik felek által szervezett oktatókonferenciákon történő előadások tartását, valamint termékfejlesztési szolgáltatásokat nyújthatnak. E szolgáltatásokért az Egészségügyi Szakemberek tagjait helyénvaló ésszerű mértékű ellentételezésben részesíteni. A következő tényezők támasztják alá a tisztességes tanácsadói megállapodás meglétét a Coloplast és az Egészségügyi Szakemberek között:
Tanácsadói megállapodást akkor lehet kötni, ha előre meghatározzák a szolgáltatások jogszerű céljait.• A Tanácsadókat azok képzettsége és szakértelme alapján kell kiválasztani a meghatározott célok alapján, nem pedig a Tanácsadó által megkötött üzletek volumene vagy értéke szerint.• Az Egészségügyi Szakemberek tagjaival kötött tanácsadói megállapodásokat írásba kell foglalni, azokat a feleknek aláírásukkal el kell látniuk és azoknak tartalmazniuk kell a nyújtott szolgáltatások körének leírását. Ezen megállapodásoknak meg kell felelniük annak az országnak a jogszabályainak, amely országban az érintett Egészségügyi Szakemberek praktizálási engedéllyel rendelkeznek.• A tanácsadással megbízott Egészségügyi Szakemberek részére fizetett javadalmazásnak összhangban kell lennie a nyújtott szolgáltatások reális piaci értékével és semmilyen módon nem kapcsolódhat a tanácsadó által az orvosi gyakorlatában alkalmazott orvosi eszközök értékéhez. Minden kifizetett összegnek meg kell felelnie a hatályos adózási és egyéb jogi előírásoknak. A tagok megtéríthetik a Tanácsadók ésszerű és tényleges kiadásait, amelyek a megbízás végrehajtása során felmerülnek, például az ésszerű és tényleges utazási-, étkezési- és szállásköltségeket, amelyek a tagokkal vagy tagok nevében rendezett megbeszélésekkel kapcsolatosak. Az írásbeli megállapodásnak nevesíteni kell azokat a kiadásokat, amelyek térítését a tanácsadó kérheti a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban.• A Coloplastnak mindenben be kell tartania a nemzeti és helyi jogszabályokat, amelyek az Egészségügyi Szakemberek tanácsadóként való megbízásához szükséges közzétételi és engedélyezési előírásokkal kapcsolatosak. Amennyiben nem léteznek ehhez kapcsolódó nemzeti jogszabályok, a Coloplast ez esetben is köteles biztosítani a megfelelő átláthatóságot. Így például az Egyesült Államokon kívül a Coloplast előírja hogy előzetesen írásban tájékoztatni kell a kórházakat felügyelő hatóságokat, az érintett Egészségügyi Szakemberek felettesét vagy más kompetens helyi hatóságot, részletezve a tanácsadói megállapodás célját és hatáskörét.• Az Egészségügyi Szakemberekkel kötött minden tanácsadói megállapodást írásba kell foglalni, abban az esetben is, ha az Egészségügyi Szakember nem kér ellenszolgáltatást az általa nyújtott szolgáltatásokért, vagy ha a megállapodás csak egynapos rendezvényre szól.• A konzultáció tárgyának megfelelő helyszínt és körülményeket kell biztosítani a tanácsadókkal való találkozókhoz és a tagok megbeszéléseihez a tanácsadás tárgyához kapcsolódóan. A megbeszéléseket klinikai, oktatási, konferencia- vagy egyéb megfelelő helyszínekre kell szervezni, például szállodai vagy más rendezvényhelyszínekre, amelyek elősegítik a hatékony információcserét.• A Coloplast által fizetett, tanácsadói megbeszélésekkel kapcsolatban szervezett vendéglátás legyen szerény értékű és időtartamú és összpontosítson a megbeszélés elsődleges céljára.• Ha a Coloplast kutatási szolgáltatásokkal kapcsolatban köt tanácsadói megállapodást Egészségügyi Szakemberekkel, úgy a fent részletezett írásbeli megállapodásnak tartalmaznia kell egy írásbeli kutatási protokollt vagy írásbeli munkatervet, valamint be kell szerezni minden szükséges jóváhagyást és engedélyt.• Ha a Coloplast szellemi tulajdon megalkotásával kapcsolatban köt tanácsadói megállapodást Egészségügyi Szakemberekkel, az írásbeli megállapodásnak reális piaci értékkel bíró javadalmazást kell meghatároznia. Az Egészségügyi Szakemberek ugyanakkor semmilyen esetben sem kaphatnak pénzbeli támogatást olyan orvosi eszközökre, amelyeket a múltban felírtak vagy a jövőben fognak felírni, beleértve azokat az orvosi eszközöket is, amelyek az új szellemi tulajdonnal kapcsolatosak. Valamennyi szükséges jóváhagyást és engedélyt be kell szerezni a kórházakat felügyelő hatóságoktól és az Egészségügyi Szakember felettesétől (vagy más kompetens helyi hatóságtól).


Ajándékok
A Coloplast esetenként Egészségügyi Szakembereket megajándékozhat alacsony értékű, márkanévvel ellátott vagy márkajelzés nélküli ajándékokkal, amennyiben ezek korlátozott értékűek és megfelelnek azon ország nemzeti és helyi jogszabályainak, iparági és szakmai magatartási előírásainak, ahol az Egészségügyi Szakemberek praktizálási engedéllyel rendelkeznek. Az ajándékoknak kapcsolódniuk kell az Egészségügyi Szakemberek orvosi gyakorlatához, és a betegek hasznát vagy oktatási funkciót kell szolgálniuk. Ajándék készpénz vagy készpénz-helyettesítő eszközök formájában nem adható.
A jelen szakasznak nem célja a megfelelő termékminták átadására, illetve a termékértékelés lehetőségének biztosítására vonatkozó jogszerű gyakorlatok szabályozása.


Visszatérítési és egyéb gazdasági információk átadása tagok által
A Coloplast köteles pontos és felelősségteljes számlázási gyakorlatot követni a visszatérítésért felelős hatóságok és az egyéb kifizetők valamint a pénzügyi hatóságok felé. Ezzel gazdasági hatékonysági és visszatérítési információkat biztosítunk az Egészségügyi Szakemberek és harmadik felek részére a Coloplast termékeivel kapcsolatban. Ezen információknak a Coloplast termékeinek megfelelő fedezetére, kódjaira vagy számlázására, illetve a termékek használatával kapcsolatos eljárásokra, vagy a termékek gazdaságilag hatékony szállításának ösztönzésére kell korlátozódniuk. A jelen szakasznak nem célja a tagok termékeinek megfelelő használatához és üzembe helyezéséhez szükséges műszaki és egyéb támogatásnyújtás jogszerű gyakorlatának szabályozása.


Jótékonysági és emberbaráti célú adományok
A Coloplast adományozhat jótékonysági vagy emberbaráti célokra. Az adományokat kizárólag jótékonysági szervezetek és más non-profit szervezetek számára lehet átadni, amelyek a hatályos nemzeti és helyi jogszabályok és előírások alapján jogosultak azok átvételére. Az adományok támogathatják hiteles szervezetek általános tevékenységét vagy az ilyen szervezetek konkrét projektjeit. 
A jótékonysági adományok semmilyen módon nem köthetők a tag termékeinek vagy szolgáltatásainak múltbeli, jelenlegi vagy jövőbeni felhasználásához.
A jótékonysági vagy non-profit szervezeteknek juttatott adományokat megfelelően dokumentálni kell. Így például a jótékonysági szervezetnek írásbeli kérelmet kell benyújtania, amelyben részletesen ismerteti tevékenységeit és a jótékonyság célját. A kifizetés közvetlenül és nevesítve a jótékonysági projekt részére történik. Az adományozás hiteles jótékonysági szervezetek részére nem történhet az Egészségügyi Szakemberek kérésére, hacsak az illető nem alkalmazottja vagy vezető tisztségviselője a szervezetnek és kérését ebbéli minőségében nyújtja be. Helytelen lenne, ha a Coloplast egy egészségügyi szakember kérésére az illető személyes kedvenc jótékonyságát támogatná.
A Coloplast nem gyakorolhat ellenőrzést a jótékonysági és egyéb non-profit szervezeteknek juttatott adományok végső felhasználása felett.


Oktatási célokra biztosított támogatás
A Coloplast anyagi támogatásban részesíthet hiteles, független orvosi kutatásokat, az orvostudomány és az oktatás előmozdítását szolgáló projekteket vagy a betegek, illetve a társadalom felvilágosítását. Fontos ugyanakkor, hogy az ilyen programok és tevékenységek Coloplast általi támogatásának úgy kell megvalósulnia, hogy az ne minősüljön árengedménynek, törzsvásárlói jutalomnak vagy a Coloplast termékeinek ajánlására, felírására vagy megvásárlására irányuló ösztönzésnek. Éppen ezért a Coloplastnak megfelelő nyilvántartást kell vezetnie az oktatási célokra biztosított támogatásokról.
Az oktatási célokra nyújtott támogatások semmilyen módon nem köthetők a Coloplast termékeinek vagy szolgáltatásainak múltbeli, jelenlegi vagy jövőbeli használatához.
Oktatási célokra nyújtott támogatások csak olyan szervezeteknek vagy társaságoknak nyújthatók, amelyek a vonatkozó helyi törvények és szabályozások értelmében jogosultak azok fogadására. Oktatási célú támogatások nem nyújthatók egyedi Egészségügyi Szakemberek részére. (Azzal kapcsolatban, hogy a Coloplast hogyan támogathatja egyedi Egészségügyi Szakemberek képzését, l. a Harmadik fél oktatási célú konferenciáinak támogatása c. részt.)Az alábbiakban ismertetünk néhány példát a megfelelő oktatási programokra és tárgyaljuk az azokkal kapcsolatos megfontolásokat:


Ösztöndíjak.
Ösztöndíjakra szakmai szervezetek, kórházak és olyan egyetemek lehetnek jogosultak, ahol Egészségügyi Szakemberek képzése folyik. (Azzal kapcsolatban, hogy a Coloplast hogyan támogathat ösztöndíjakat és hasonló juttatásokat, l. a Harmadik fél oktatási célú konferenciáinak támogatása c. részt.)
Az egészségügyi oktatás előmozdítása.
A Coloplast akkreditált vagy nem akkreditált egészségügyi képzést nyújtó intézményeknek vagy szervezeteknek juttatott pénzadományokkal támogathatja az egészségügyi oktatást. (Azzal kapcsolatban, hogy a Coloplast hogyan támogathatja az ilyen oktatást, l. a Harmadik fél oktatási célú konferenciáinak támogatása c. részt.)


Kutatás.
Támogatások nyújthatók a Társaság vevőinek kezdeményezésére megvalósítandó klinikai és nem-klinikai kutatási programokhoz hiteles és a Coloplastot ténylegesen érintő területeken. A Coloplast ezek keretei között nyújthat költségtérítést dokumentált költségekre, biztosíthat természetbeni szolgáltatásokat valamint ingyenes termékeket az Egészségügyi Szakemberek hiteles kutatási tevékenységének támogatására ott, ahol ezt a helyi törvények, előírások és szakmai szabályzatok engedélyezik. A kutatási támogatások iránti kérelmeket írásban, a kutatás jellegének és céljának pontos meghatározásával kell benyújtani. Nem nyújtható támogatás mindaddig, amíg a felek írásbeli szerződést nem kötnek, amely szerződés szükség esetén kitér a nemkívánatos események (AE) jelentésére is. A támogatásról teljes körű tájékoztatással kell szolgálni a kórházvezetés, az Egészségügyi Szakember felettese vagy más, kompetens helyi hatóság felé. A támogatás kedvezményezettjével szemben követelmény, hogy a kutatási eredmények valamennyi írásbeli vagy szóbeli ismertetésében kitérjen a Coloplast támogatására. 


Felvilágosítás 
A Coloplast támogatást nyújthat a betegek vagy a nagyközönség fontos egészségügyi kérdésekben történő felvilágosítását szolgáló célokra.
Lars Rasmussen vezérigazgató Coloplast A/S

Bezárás

Adatvédelmi szabályzat

Általános adatvédelmi szabályzat Bővebben
Bezárás

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat

Jelen szabályzat a COLOPLAST A/S Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselete (székhelye: 2049 Diósd, Álmos fejedelem utca 27.; cégjegyzékszáma: 13-12-061520; képviseli: Albert Karner képviseletvezető, a továbbiakban: Adatkezelő) által megvalósított egyes személyes adatok kezelését és feldolgozását szabályozza az alábbiak szerint.

Bevezető

Jelen Szabályzatot az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el. Adatkezelő ezen túlmenően kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatok kezelését mindenkor a hatályos jogszabályi előírások és a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint végzi.

Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

Amennyiben a jelen Szabályzattal, vagy az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele lenne, kérem forduljon bizalommal hozzánk az alábbi elérhetőségek bármelyikén: betegtajekoztatas@coloplast.com e-mail címen vagy az Adatkezelő 2049 Diósd, Álmos fejedelem utca 27. szám alatti postacímén.

 

I. A Szabályzat hatálya

 

1. Személyi hatály:

jelen Szabályzat kiterjed az Adatkezelő által az alábbi természetes személyek vonatkozásában megvalósított adatkezelésekre (a továbbiakban összefoglalóan: Érintett):

a) az Adatkezelőhöz munkaviszony létrehozása érdekében önéletrajzot benyújtott személyek (a továbbiakban: Pályázó)

b) az Adatkezelő természetes személy szerződéses partnerei, ideértve az egyéni vállalkozókat is (a továbbiakban együtt: Természetes Személy Szerződő Fél)

c) a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 3. § 12. pontjában meghatározott személyek, azaz az orvos, a gyógyszerész, a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök kereskedelmi forgalmában részt vevő - a vonatkozó tevékenységi engedéllyel rendelkező - előállító és kereskedő természetes személyek (a továbbiakban együtt: HCP)

d) az Adatkezelő termékei, szolgáltatásai tekintetében végfelhasználó természetes személyek, betegek, akik Adatkezelővel közvetlen szerződéses jogviszonyban nem állnak (a továbbiakban együtt: Páciensek)

e) az Adatkezelő nem természetes személy szerződéses partnerei által meghatározott kontaktszemélyek és egyéb kapcsolattartók (a továbbiakban együtt: Kapcsolattartó)

f) továbbá egyéb természetes személyek, egyedi esetek mentén.

A nem az Érintettől származó személyes adat esetében az adatot közlő felelőssége az Érintett hozzájárulásának beszerzése ahhoz, hogy az adat az Adatkezelővel közölhető legyen.

2. Időbeli hatály:

jelen Szabályzat 2018.08.24. napján lép hatályba, és visszavonásig/módosításig marad érvényben. Jelen Szabályzatot a hatálybalépéskor már folyamatban lévő adatkezelésekre is alkalmazni kell.

3. Területi hatály:

jelen Szabályzat hatálya az Adatkezelő által bármely (földrajzi) területen megvalósított adatkezelésre kiterjed. 

4. Tárgyi hatály:

jelen Szabályzat az Érintettek vonatkozásában az Adatkezelő által megvalósított adatkezeléseket szabályozza, meghatározva azok célját és jogalapját, az alkalmazott eszközöket és módokat, továbbá a bevezetett biztonsági intézkedéseket.

 

II. Alapfogalmak

 

a) Személyes adat: azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személyre („érintettre”) vonatkozó bármely információ;

b) Személyes adat különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok. Az Adatkezelő esetenként különleges adatot (pl. egészségügyi adatot) is kezel a Páciensek vonatkozásában. Különleges adat kezelésére kizárólag kifejezett előzetes hozzájárulás vagy jogszabályi felhatalmazás alapján kerülhet sor. 

c) Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 

d) Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

e) Adatkezelő: a COLOPLAST A/S Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselete (székhelye: 2049 Diósd, Álmos fejedelem utca 27.; cégjegyzékszáma: 13-12-061520; képviseli: Albert Karner képviselet vezető, elérhetőségek: betegtajekoztatas@coloplast.com, tel.: 061-22-66-163). A jelen Szabályzat szerinti adatkezelés szempontjából – az Adatkezelő sajátos jogi formájára tekintettel – az Adatkezelő anyavállalata, a COLOPLAST A/S (székhely: Holtedam 1, 3050 Humlebaek, Dánia, regisztrációs száma: 69 74 99 17) – a továbbiakban: Anyavállalat – nem minősül harmadik személynek, hanem az Adatkezelővel egy tekintet alá esik;

f) Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

g) Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

h) Szerződéses Partner: az Adatkezelő nem természetes személy szerződéses partnerei.

A jelen Szabályzatban alkalmazott többi fogalom megfelel a hatályos jogszabályi előírások – így különösen: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – a továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) – által meghatározott fogalmaknak.

Adatkezelő az általa alkalmazott adatkezelések során a mindenkor hatályos jogszabályi előírások maradéktalan betartásával jár el.

 

III. Alapelvek

 

Az Adatkezelő az Érintett adatai kezelése során a következő alapelvek maradéktalan figyelembevételével jár el:
a) Az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b) az adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük („pontosság”);

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

g) az adatkezelő felelős a fenti alapelveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Az Adatkezelő az eljárásrendjét a fentieknek megfelelően alakította ki, azt folyamatosan felülvizsgálja és szükség szerint módosítja. Az Adatkezelő az adatkezelés során biztosítja a beépített és alapértelmezett adatvédelmet.

 

IV. Egyes adatkezelési célok

 

1. Önéletrajzok kezelése

Az adatkezelés jogalapja: az önéletrajzok kezelésére az érintett hozzájárulásával kerül sor. 

A beküldött önéletrajzok tekintetében az adatkezelésre az alábbi előírások vonatkoznak:

Az adatok kezelésére kizárólag abból a célból kerül sor, hogy jelentkezése, önkéntes adatközlése alapján a Pályázónak jövőbeli elhelyezkedésével, munkavállalásával kapcsolatban az Adatkezelő támogatást, tanácsot nyújtson, továbbá, hogy a megjelölt pozíciókra a Pályázó foglalkoztatásának lehetőségét megvizsgálja, őt állásinterjúra behívja és meghallgassa. Ezen kívül, amennyiben munkaviszony nem létesül, a Pályázó esetleges jövőbeli foglalkoztatása, újabb állásajánlatokkal történő megkeresése érdekében sor kerül az önéletrajz tárolására is, az önéletrajz beküldésétől számított egy évig (adatkezelés időtartama). Ezt követően az önéletrajz törlésre/megsemmisítésre kerül. Megkötött munkaszerződés esetén a munkaviszony létrejöttével az önéletrajz megsemmisítésre kerül. A hozzájárulás visszavonása esetén az önéletrajz törlésre/megsemmisítésre kerül.

Adattovábbítás: A Pályázók adataihoz kizárólag a HR osztály munkavállalói, illetve annak a területnek a vezetője férhet hozzá, amely területre a Pályázó pályázik. 

Kezelt adatok köre: önéletrajz szerint.

A hozzájárulás megadása a munkaszerződés megkötésének előfeltétele, az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges jogkövetkezményei: Adatkezelő a hozzájárulás hiányában a Pályázót alkalmazni nem tudja, tekintettel arra, hogy önéletrajz hiányában nem tud megalapozott döntést hozni az alkalmazást illetően. 

2. Természetes Személy Szerződő Féllel kötött szerződések, kötelmek teljesítése

Adatkezelő Természetes Személy Szerződő Féllel többféle szerződést köthet, melyek megkötése és teljesítése mindkét fél érdekét szolgálja. Jelen fejezet nem vonatkozik a Pályázókkal megkötésre kerülő munkaszerződésekre és a munkaviszonyra, melyre külön szabályzat vonatkozik.

Szerződéskötés/kötelem keletkezés esetén az adatkezelés célja az adott szerződés/kötelem (azaz az abban meghatározott és abból származtatható jogok és kötelezettségek) teljesítése a Felek részéről.

A megkötött szerződés/kötelem teljesítésével kapcsolatos főbb adatkezelési alcélok:

• szerződés megkötése/kötelem létrehozása, módosítása, megszüntetése: a Természetes Személy Szerződő Fél, akivel az Adatkezelő szerződéses jogviszonyba lép, egyes alapadatai szükségesek a jogviszony létrehozásához, módosításához, megszüntetéséhez (pl. teljes neve, lakcíme, anyja neve, születési hely- és idő, személyi igazolvány száma, egyéni vállalkozók esetén ezen kívül a székhelye, adóazonosító jele, bankszámlaszáma, egyéni vállalkozói igazolvány száma, kontaktadatok – a továbbiakban: Alapadatok);

 • hatósági bejelentések: bizonyos típusú kötelmek létrejöttét, vagy azok teljesítésével kapcsolatos egyes tényeket jogszabály alapján kötelezően be kell jelenteni hatóságok részére (pl. NAV, OGYÉI, NEAK). Ennek érdekében további adatok lehetnek szükségesek, melyeket jogszabály ír elő. Ilyen adatok például: bizonyítványok száma, adószám, TAJ szám;

• díjazás megállapítása és kifizetése, közterhek megfizetése, közzététel: 

 Adatkezelő kezeli az vele szerződést kötött Természetes Személy Szerződő Félnek a szerződéses díj megállapítása, megfizetése és a kapcsolódó közterhek megfizetése érdekében szükséges adatait. Ide tartozik különösen: díjazás összege, közterhek összege, teljesítési igazolás, a Természetes Személy Szerződő Fél bankszámlaszáma, adószáma. 

 Bizonyos adókedvezmények (pl. adóelőleg) igénybevételéhez az Adatkezelő köteles további adatokat is bekérni és kezelni, szintén jogszabályi felhatalmazás alapján. Ilyen például az adóelőleg-nyilatkozatban a NAV által meghatározott adatok köre;

 Költségelszámolások kezelése: a Természetes Személy Szerződő Fél tevékenységéhez kapcsolódóan a vonatkozó szerződésben meghatározottak szerint jogosult lehet költségelszámolásra és költségtérítésre. Adatkezelő ezzel kapcsolatban nyilvántartja a felmerült költség jellegét és jogcímét, bekérheti a költség alapjául szolgáló számviteli bizonylatokat;

Az adatkezelés jogalapja a szerződés létrehozása, teljesítése és megszüntetése.

Az adatkezelés időtartama: az adatokat az Adatkezelő a cél eléréséhez szükséges lehető legrövidebb ideig kezeli, de nem tovább, mint az általános elévülési idő, mely a szerződés megszűnésétől számított 5 (öt) év letelte kivéve, ha jogszabály az adat hosszabb időn keresztül történő megőrzését írja elő (mely esetben a kötelező megőrzési idő lejártáig kerül sor az adat kezelésére), vagy az Adatkezelő más, megfelelő jogalappal rendelkezik az adat megőrzésére (mely esetben az eltérő jogalap/cél megvalósulásáig kerül sor az adat kezelésére, például igényérvényesítés esetén). A jogalap és/vagy cél változásáról a Természetes Személy Szerződő Fél értesítést kap.

Adattovábbítás: bizonyos szerződéseknél vagy kötelmeknél sor kerülhet személyes adat továbbítására harmadik személy – így különösen Adatkezelő Szerződéses Partnerei - részére. Az Adatkezelő a kifizetett díjakat és támogatási összegeket a Coloplast cégcsoport vállalatai részére hozzáférhetővé teszi annak érdekében, hogy a díjfizetéssel kapcsolatos transzparencia megvalósítható legyen, továbbá statisztikai céllal. Ezen kívül rendezvényen való részvétel biztosítása érdekében a fent írtak szerint sor kerülhet az adatok harmadik fél részére történő kiadására. Jogszabályi előírás alapján az OGYÉI/NEAK részére szükségessé válhat bizonyos adatok átadása (egyes HCP-vel kötött szerződések, részükre szervezett rendezvények esetén). Az Adatkezelő megfelelő garanciákkal és egyéb intézkedésekkel is gondoskodik az átadásra kerülő adatok biztonságáról (ld. az V. fejezetet is).

Az adat szolgáltatása bizonyos esetekben a szerződés kötésének előfeltétele.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges jogkövetkezményei: az Adatkezelő az adatszolgáltatás hiányában nem tudja szerződéses kötelezettségeit teljesíteni.

3. Szerződéses Partnerekkel kötött szerződések teljesítésével kapcsolatban a Kapcsolattartók vonatkozásában kezelt személyes adatok

Adatkezelő a Szerződéses Partnerekkel többféle szerződést köthet, melyek megkötése és teljesítése mindkét fél érdekét szolgálja.

Szerződéskötés/kötelem keletkezés esetén az adatkezelés célja az adott szerződés/kötelem (azaz az abban meghatározott és abból származtatható jogok és kötelezettségek) teljesítése a Felek részéről.

A. Szerződéses Partnerekkel kötött szerződések fajtái

a) Bankokkal, pénzügyi szolgáltatókkal kötött szerződések

Adatkezelő pénzügyi szolgáltatások igénybevételére bankokkal, pénzügyi szolgáltatókkal szerződést köt. 

b) Megbízási szerződés 

Adatkezelő megbízási szerződést köt különböző szolgáltatások igénybevételére, valamint rendezvényszervező cégekkel rendezvények megszervezésére, illetve esetileg egyéb céllal.

c) Támogatási szerződések

Adatkezelő egészségügyi intézmények és alapítványok részére gyógyászati segédeszköz adományokat vagy pénzbeli adományokat nyújthat, mely adományok nyújtására vonatkozólag támogatási szerződést köt.

B. Szerződéses Partnerekkel kötött szerződések kapcsán megvalósított általános Kapcsolattartói adatkezelés

Nem magánszeméllyel kötött szerződések esetén Adatkezelő elsősorban céges, illetve intézményi adatokat tart nyilván, azonban bizonyos Szerződéses Partnerekkel fennálló szerződések teljesítése során elkerülhetetlen, hogy Adatkezelő Szerződéses Partnereinek munkavállalói vagy meghatalmazottjai, megbízottjai egyéb adatait is kezelje, mely adatkezelésekre a jelen szabályzat irányadó. 

Amennyiben a Kapcsolattartó adatait Adatkezelő részére Szerződéses Partnere továbbítja az Adatkezelővel fennálló szerződés teljesítésével összefüggésben, az adatokat továbbító személy kizárólagos felelőssége, hogy az adatok megadását ezen természetes személy hozzájárulásával, tudtával és megfelelő tájékoztatásával tegye meg. Ezek meglétét Adatkezelő vizsgálni nem köteles. Amennyiben ezen kötelezettségének az adatot továbbító személy nem tesz eleget, és ezért a Kapcsolattartó az Adatkezelővel szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó kár összegét Adatkezelő az adatot továbbító Szerződéses Partnerre továbbhárítja.

Szerződéskötés/kötelem keletkezés esetén az adatkezelés célja az adott szerződés/kötelem (azaz az abban meghatározott és abból származtatható jogok és kötelezettségek) teljesítése a Felek részéről.

A megkötött szerződés/kötelem teljesítésével kapcsolatos főbb adatkezelési alcélok (valamennyi szerződéstípusra irányadó):
• szerződés megkötése/kötelem létrehozása, módosítása, megszüntetése: a Kapcsolattartók (ideértve a Szerződő Partner vezető tisztségviselőit) egyes alapadatai szükségesek a jogviszony létrehozásához, módosításához, megszüntetéséhez (pl. vezető tisztségviselők és Kapcsolattartó teljes neve, beosztása, elérhetősége – telefonszám, e-mail cím – a továbbiakban: Kapcsolattartói Adatok);

• hatósági bejelentések: bizonyos típusú kötelmek létrejöttét, vagy azok teljesítésével kapcsolatos egyes tényeket jogszabály alapján kötelezően be kell jelenteni hatóságok részére (pl. NAV, OGYÉI, NEAK). Ennek érdekében további adatok lehetnek szükségesek, melyeket jogszabály ír elő. Ilyen adatok például: bizonyítványok száma, adószám, TAJ szám;

• díjazás megállapítása és kifizetése, közterhek megfizetése: 

 Adatkezelő kezeli a számlázással/pénzügyekkel foglalkozó Kapcsolattartó adatait. 

 Költségelszámolások kezelése: a Szerződő Partner tevékenységéhez kapcsolódóan a vonatkozó szerződésben meghatározottak szerint jogosult lehet költségelszámolásra és költségtérítésre. Adatkezelő ezzel kapcsolatban nyilvántarthatja a költséget generáló Kapcsolattartó Kapcsolattartói Adatait, a felmerült költség jellegét és jogcímét, bekérheti a költség alapjául szolgáló számviteli bizonylatokat;

• Általános kapcsolattartás, szerződés teljesítése: Adatkezelő a szerződés teljesítése érdekében folyamatos jelleggel jogosult kezelni a Kapcsolattartók Kapcsolattartói adatait, különösen az alábbi eljárások során, és a következő iratok aláírásával kapcsolatban:

 szállítási tevékenység: szállítólevél aláírása

 szerződéses kérdések tisztázása.

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, mely abban nyilvánul meg, hogy a Szerződéses Partnerrel kötött szerződést szerződésszerűen és igazolhatóan teljesíteni tudja.

Kezelt adatok köre: név, munkahely neve és címe, beosztás, e-mail cím, telefonszám (céges), bizonyos esetekben aláírási címpéldány (Kapcsolattartói Adatok).

Az adatkezelés időtartama: az adatokat az Adatkezelő a cél eléréséhez szükséges lehető legrövidebb ideig kezeli, de nem tovább, mint az általános elévülési idő, mely a szerződés megszűnésétől számított 5 (öt) év letelte kivéve, ha jogszabály az adat hosszabb időn keresztül történő megőrzését írja elő (mely esetben a kötelező megőrzési idő lejártáig kerül sor az adat kezelésére), vagy az Adatkezelő más, megfelelő jogalappal rendelkezik az adat megőrzésére (mely esetben az eltérő jogalap/cél megvalósulásáig kerül sor az adat kezelésére, például igényérvényesítés esetén). A jogalap és/vagy cél változásáról a Szerződéses Partner értesítést kap, aki köteles erről a Kapcsolattartót is értesíteni.

Adattovábbítás: Az Érintett kontaktadatai az Adatkezelő szerződéses partnerei (pl. fuvarozó, könyvelő) részére továbbításra kerülhetnek az adatkezelési cél teljesítése érdekében. Adatkezelő ezen harmadik személyek tevékenységéért teljes mértékben felelősséggel tartozik, és gondoskodik az adatok megfelelő szintű biztonságáról. Jogszabályi előírás alapján az OGYÉI/NEAK részére szükségessé válhat bizonyos adatok átadása (egyes HCP-vel kötött szerződések, részükre szervezett rendezvények esetén). Az Adatkezelő megfelelő garanciákkal és egyéb intézkedésekkel is gondoskodik az átadásra kerülő adatok biztonságáról (ld. az V. fejezetet is). Adatkezelő jogosult ezen adatokat a munkavállalói/megbízottai/alvállalkozói számára hozzáférhető adatbázisokban tárolni, és a szerződés teljesítése érdekében használni.

Az adat szolgáltatása bizonyos esetekben a szerződés kötésének előfeltétele.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges jogkövetkezményei: az Adatkezelő az adatszolgáltatás hiányában nem tudja szerződéses kötelezettségeit teljesíteni.

4. Coloplast Gondozási Program

Az adatkezelés célja: Adatkezelő az általa forgalmazott egyes gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos tájékoztatás céljából az alábbi tevékenységeket végzi a Páciensek részére:
- tájékoztatást nyújt a gyógyászati segédeszközök biztonságos és higiénikus használatáról és az ellátásról és az ezzel kapcsolatos változásokról, újításokról; 

- életmód-tanácsadást nyújt az egészség megőrzésével kapcsolatban (pl. étkezési szokásokkal kapcsolatban, bőrápolással kapcsolatban, stb.)

- az Érintett kérelme alapán termékmintát küld (kizárólag társadalombiztosítási támogatásba nem befogadott, gyógyászati segédeszköznek minősülő termékmintát);

- kérelemre utánköveti a termék használatát, segítséget nyújt a felmerülő problémák, kérdések esetén;

- kérelemre telefonos, illetve írásbeli tájékoztatást ad a gyógyászati segédeszközök és kapcsolódó termékek elérhetőségéről.
Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett írásbeli hozzájárulása, melyet kapcsolatfelvételi lapon ad meg postai úton, továbbá az Érintett cselekedetben (e-mail elküldése, telefonos felkérés) megnyilvánuló hozzájárulása.
A hozzájárulás a Coloplast Gondozási Programban történő részvétel előfeltétele. A hozzájárulás elmaradásának lehetséges jogkövetkezményei: a Páciens nem veheti igénybe az Adatkezelő által nyújtott programot.
A kezelt adatok köre: Érintett neve, címe, telefonszáma, betegséggel összefüggő adatok (betanítást végző neve, segédeszköz típusa), segédeszköz-használat kezdete.
Adatkezelés időtartama: az adatokat az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig, de nem tovább, mint a cél eléréséhez szükséges lehető legrövidebb ideig kezeli.
Adattovábbítás: a Páciens különleges adatai továbbításra nem kerülnek. A Páciens kontaktadatai az Adatkezelő szerződéses partnerei (pl. fuvarozó) részére továbbításra kerülhetnek az adatkezelési cél teljesítése érdekében. Adatkezelő ezen harmadik személyek tevékenységéért teljes mértékben felelősséggel tartozik, és gondoskodik az adatok megfelelő szintű biztonságáról.
Adat tárolása: az adatok tárolása Horvátországban (Európai Unió területe), a Coloplast A/S d.d. Zágrábi Fióktelepe (Utinjska 40, 10 020 Zágráb, Horvátország) által üzemeltetett szerveren történik, azonban a tárolt adatokhoz kizárólag Adatkezelő férhet hozzá.

5. Gyógyászati segédeszközök ismertetése, orvoslátogatás

Ezen fejezet alkalmazásában a gyógyászati segédeszköz ismertetési tevékenység alatt a Gyftv. 12. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenység értendő. Az ismertetési tevékenységre a Gyftv. és az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet, valamint az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009 (III.17.) EüM rendelet irányadók.
Az adatkezelés célja a fentieknek megfelelően az Adatkezelő gyógyászati segédeszköz termékeivel kapcsolatos ismertetési tevékenység nyújtása a HCP-knek, és az ehhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek, különösen:
- első bemutatkozó megkeresés

- kapcsolattartás

- időpont-egyeztetés

- személyes megbeszélés gyógyászati segédeszköz ismertetés keretében

- megvalósított látogatásról belső emlékeztető feljegyzés készítése 

- Gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos HCP kérdések megválaszolása.

Adatkezelő orvoslátogatást végez, orvosoknak, az egészségügyi személyzetnek, forgalmazóknak az általa forgalmazott gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos ismertető tevékenységet végez. 
Az adatkezelés célja az Adatkezelő által forgalmazott gyógyászati segédeszközök és használatuk ismertetése, a kérdések megválaszolása. 
Az adatkezelés jogalapja az ebben a pontban meghatározott adatkezeléseknél az Adatkezelő jogos érdeke, mely feltételezi, hogy termékeinek létét és az azzal kapcsolatos információkat jogilag szabályozott keretek között, a gyógyászati segédeszközök rendelésére és forgalmazására jogosult személyek (HCP-k) tudomására hozza.
Az adat származási helye: Érintett által szolgáltatott vagy nyilvános forrásból gyűjtött adat. 
Kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, szakterület, beosztás, munkahely neve és címe. 
Adatkezelés időtartama: az Érintett tiltakozásáig, de legfeljebb az adatkezelési cél megvalósulásáig (amelyik a korábbi időpont).
Adattovábbítás: Az Adatkezelő a keletkezett adatokat nem továbbítja. Jogszabályi előírás alapján az OGYÉI/NEAK részére szükségessé válhat bizonyos adatok átadása. 

6. Rendezvények, kongresszusok, gyárlátogatás, szakmai továbbképzés szervezése

Adatkezelő orvosoknak, az egészségügyi személyzetnek, forgalmazóknak, felhasználóknak szakmai rendezvényeket, továbbképzéseket, gyárlátogatást szervezhet.
Az adatkezelés célja: a rendezvény feltételeinek biztosítása, gyárlátogatás esetén biztonsági, vagyonvédelmi célból a belépők azonosítása.
Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: Érintett neve, telefonszáma, e-mail címe, lakcíme.
Adatkezelés időtartama: az adatokat az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig, de nem tovább, mint a cél eléréséhez szükséges lehető legrövidebb ideig kezeli.
Adattovábbítás: Az Érintett kontaktadatai az Adatkezelő szerződéses partnerei (pl. rendezvényszervező) részére továbbításra kerülhetnek az adatkezelési cél teljesítése érdekében. Adatkezelő ezen harmadik személyek tevékenységéért teljes mértékben felelősséggel tartozik, és gondoskodik az adatok megfelelő szintű biztonságáról. Jogszabályi előírás alapján az OGYÉI/NEAK részére szükségessé válhat bizonyos adatok átadása (egyes HCP-k részére szervezett rendezvények esetén).
A hozzájárulás a részvétel előfeltétele. A hozzájárulás elmaradásának lehetséges jogkövetkezményei: Érintett nem vehet részt a rendezvényen/ kongresszuson/ gyárlátogatáson/stb.

7. Adományozás

Adatkezelő egészségügyi intézményeknek, karitatív szervezeteknek gyógyászati segédeszköz termékeket adományozhat, mely termékek átadás-átvételéről jegyzőkönyvet vesz fel. 
Az adatkezelés célja: a termék átadásának igazolása, transzparencia biztosítása az adományok tekintetében.
Az adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdeke, mely az adományok nyújtására vonatkozó transzparencia biztosításának lehetőségében nyilvánul meg.
A kezelt adatok köre: Kontaktszemély neve, aláírása.
Adatkezelés időtartama: a Kontaktszemély tiltakozásáig, de legfeljebb az adatkezelési cél megvalósulásáig (amelyik a korábbi időpont), feltéve, hogy Adatkezelőnek nincs más jogalapja az adat kezelésére.
Adattovábbítás: A Kontaktszemélyek kontaktadatai az Adatkezelő szerződéses partnerei (pl. fuvarozó) részére továbbításra kerülhetnek az adatkezelési cél teljesítése érdekében. Adatkezelő ezen harmadik személyek tevékenységéért teljes mértékben felelősséggel tartozik, és gondoskodik az adatok megfelelő szintű biztonságáról.

8. Váratlan esemény, baleset bejelentési kötelezettség

Adatkezelőnek mint gyógyászati segédeszköz (orvostechnikai eszköz) termékek forgalmazásával foglalkozó gazdálkodó szervezetnek, jogszabályi kötelezettsége eljárni a tudomására jutott váratlan esemény, baleset bejelentésekkel kapcsolatban. E fejezet tekintetében váratlan eseménynek, balesetnek az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009 (III.17.) EüM 4. § (1) bekezdés 24. pontjában meghatározott fogalmak tekintendők.
Adatkezelő a termékeivel kapcsolatos váratlan eseményről, balesetről a következő módokon értesülhet:

- HCP-től kapott bejelentés

- Pácienstől érkező bejelentés

- harmadik személytől érkező bejelentés

- nyilvános forrás (pl. szakmai cikk)

- egyéb forrásból.

Adatkezelőnek a kapott bejelentéseket ellenőriznie kell. Ennek keretében kötelezettsége lehet visszakérdezni, további részleteket bekérni, akár a Pácienssel, akár a kezelőorvossal vagy más érintettel a kapcsolatot felvenni.
Adatkezelő a Páciensek tekintetében személyes adatot kizárólag a visszakövethetőség érdekében kezel, és csak a minimálisan szükséges ideig (pl. a tényállás felderítése érdekében a bejelentő Páciens elérhetőségeit kezelheti az Adatkezelő, amíg a tényállás feltárása nem történik meg, ezt követően az adatok törlésre kerülnek).
Kezelt adatok köre: bejelentő neve, címe, kapcsolattartói e-mail cím és telefonszám, termék kereskedelmi neve, típusa, gyártási LOT száma, lejárati dátuma, esemény helye, dátuma, leírása, következmények;
A fentieknek megfelelően az adatkezelés célja: az Adatkezelő jogszabályban foglalt kötelezettségei teljesítése az észlelt/bejelentett váratlan eseményekkel, balesettel kapcsolatban a jogszabályok által előírt bejelentések teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja a fent hivatkozott, illetve egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai. 
Az adatkezelés időtartama: az adatokat az Adatkezelő a jogszabályi előírásokban foglalt határidőig kezeli.
Adattovábbítás: Sor kerülhet az OGYÉI (Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-Egészségügyi Intézet), illetve a NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) felé is. 

9. Termékreklamáció

Adatkezelő termékeit használó Érintettek az Adatkezelő által üzemeltetett betegtajekoztatas@coloplast.com e-mail címen /061-22-66-163 telefonszámon/ 2049 Diósd, Álmos fejedelem utca 27. szám alatti levélcímen jogosultak termékreklamációval élni.
Az adatkezelés célja: A bejelentett hibák és termék beazonosítása és az esetlegesen szükséges szavatossági kötelezettségek megvalósítása érdekében a megfelelő lépések megtétele, egyeztetés a cseretermék-szállítás megszervezése érdekében. 
Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett cselekedetben (e-mail elküldése, telefonos bejelentés, termék visszaküldése) megnyilvánuló kifejezett hozzájárulása, illetve a termék kicserélésével kapcsolatban a fennálló szerződéses kötelezettség (szavatosság) teljesítése.
A kezelt adatok köre: Érintett neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, termék típusa, azonosító száma.
Adatkezelés időtartama: az adatokat az Adatkezelő a cél eléréséhez szükséges lehető legrövidebb ideig kezeli, de nem tovább, mint az általános elévülési idő, mely a hibabejelentéssel összefüggő szerződés megszűnésétől vagy szerződés hiányában a szolgáltatás nyújtásától számított 5(öt) év letelte kivéve, ha jogszabály az adat hosszabb időn keresztül történő megőrzését írja elő (mely esetben a kötelező megőrzési idő lejártáig kerül sor az adat kezelésére), vagy az Adatkezelő más, megfelelő jogalappal rendelkezik az adat megőrzésére , mely esetben az eltérő jogalap/cél megvalósulásáig kerül sor az adat kezelésére.
Adattovábbítás: Az Érintett adatait Adatkezelő jogos érdek mentén jogosult továbbítani a termék kiszállítását végző alvállalkozója részére. 

10. Az Adatkezelő által folytatott ellenőrzések 

Az Adatkezelő az Érintettnek Adatkezelő 2049 Diósd, Álmos fejedelem utca 27. szám alatti székhelyén megvalósított tevékenységét bizonyos esetekben jogosult ellenőrizni. Az alkalmazott módszerek az Adatkezelő egyes jogos érdekeit védik (például: vagyonvédelem, üzleti titok védelme stb.). Az ellenőrzés a jelen pontban meghatározottak szerint történik.
Az adatkezelés jogalapja a jelen pontban meghatározott adatkezelési célok tekintetében az Érintett hozzájárulása, mely adott esetben cselekedetben is megnyilvánulhat (pl. a riasztórendszer használata).
A hozzájárulás megtagadásának jogkövetkezményei: az Érintett a hozzájárulás megtagadása esetén az Adatkezelő székhelyére nem tud belépni.
Az ellenőrzés kizárólag olyan formában valósulhat meg, amely megfelel a mindenkor hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek (különös tekintettel a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényre) és a személyiségi jogok védelmének és tiszteletben tartásának, így a személyes adatok védelméhez való jognak is. 
Adattovábbításra a jelen fejezetben kezelt adatok vonatkozásában nem kerül sor.

Az Adatkezelőnél alkalmazott egyes ellenőrzési módokra a következő előírások vonatkoznak:

A. Kamerás megfigyelés 

Adatkezelő 2049 Diósd, Álmos fejedelem utca 27. szám alatti székhelyén az irodaházban (az Adatkezelő által bérelt helyiségeket ide nem értve) és az épületen kívül kamerás megfigyelést folytat az ingatlan tulajdonosa, az Adamant Invest Ingatlanforgalmazó- és hasznosító Kft. a vagyonvédelem és a biztonság ellenőrzése érdekében. Ez az Adatkezelőtől független, az ellenőrzést saját előírásai szerint az Adamant Invest Ingatlanforgalmazó- és hasznosító Kft. végzi. Az adatokhoz az Adatkezelő nem fér hozzá, azokat nem kezeli. 

B. Riasztórendszer 

A vállalati helyiségekben kiépített riasztórendszer szintén biztonságtechnikai céllal kerül alkalmazásra. Az azt beüzemelő és kikapcsoló Érintett, illetve azt kezelni jogosult egyéb személyek egyes személyes adatai (beazonosítható kód) rögzítésre kerülhetnek, az azonosítás megkönnyítése végett.
A riasztási tevékenységek tárolási időtartama 1 év, amennyiben azok nem kerülnek felhasználásra valamilyen esemény miatt. Felhasználás esetén az adatok tárolása a cél eléréséhez szükséges lehető legrövidebb időtartamon keresztül történik, ezt követően az adatok megsemmisítésre kerülnek.

11. Honlap használat, cookie-k

www.coloplast.hu honlap az Anyavállalat tulajdonát képezi. A honlap nyilvános, bárki számára elérhető felület. A honlap használatával és a honlap által alkalmazott sütikkel kapcsolatban kérjük látogasson el a www.coloplast.hu/Coloplast/Cookie-policy/ weboldalra.
Az Adatkezelő a honlap használatával összefüggésben személyes adatot nem kezel, ezeket az Anyavállalat kezeli.

 

V. Adatokhoz való hozzáférés, adatok kiadása harmadik személyeknek, az adatok tárolása

 

1. Általános rendelkezések

Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:
- az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;

- csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;

- az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról; 

- gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.

2. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, hozzáférés

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy ne adjon ki harmadik személynek Érintetti adatot. Az adatkiadás azonban bizonyos esetekben nem kerülhető el. Adatkezelő elsődlegesen a következő esetekben ad ki adatot harmadik személynek:
• hatóság(ok) felé történő adatátadás: a szerződések létesítésével, teljesítésével és megszüntetésével kapcsolatban az Adatkezelőnek jogszabályi előírásokból fakadó jelentési kötelezettsége keletkezhet. Erre tekintettel a NAV, az OGYÉI, a NEAK és az OEP felé történik elsődlegesen adatkiadás. Hatósági megkeresésre vagy bűncselekmény gyanújára alapítottan egyéb adatkiadásra is sor kerülhet.

• kontaktszemély adatok kiadása: a szerződések teljesítéséből fakadóan szükséges lehet az ügyfelekkel, partnerekkel, egyéb személyekkel való kapcsolattartás. Erre tekintettel az Adatkezelő jogosulttá válhat harmadik személyek részére (pl. futár, fuvarozó cég, mely jelenleg Varga Zoltán egyéni vállalkozó) az Érintett elérhetőségi adatait (elsődlegesen: név, e-mail cím, telefonszám, beosztás) kiadni. Ilyen esetekben az alapszerződés rendelkezik arról, hogy az adatok milyen harmadik személy részére kerülnek továbbításra.

• Külsős munkatársaknak való adatátadás: sor kerülhet Adatkezelő szerződéses partnerei részére (pl. dákszövetkezet tagja) a munkavégzéshez szükséges név, cím, telefonszám átadására titoktartási kötelezettséggel.
A fentiekben meghatározott eseteken kívül is adhat ki az Adatkezelő adatot harmadik személynek, mely adatkiadás a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban történhet.

3. Adatok fizikai tárolása

Az adatok tárolása részben Horvátországban, a Coloplast A/S d.d. Zágrábi Fióktelepe (Utinjska 40, 10 020 Zágráb, Horvátország) által üzemeltetett szerveren, részben a COLOPLAST A/S (székhely: Holtedam 1, 3050 Humlebaek, Dánia, regisztrációs száma: 69 74 99 17) anyavállalat Dániában található szerverén történik. 
Amennyiben nem a cégcsoporton belüli adattovábbításról van szó, úgy harmadik országba megfelelőségi határozat, ennek hiányában megfelelő vállalati garanciák, általános adatvédelmi kikötések vagy az adott helyzetre jogszabály által biztosított eltérések, végső soron pedig az Érintett hozzájárulásával kerülhet csak sor. Amennyiben nincs olyan kielégítő mértékű adatvédelmi törvény vagy előírás abban az országban, ahová az Adatkezelő a Személyes adatokat továbbítja, az Adatkezelő maga, vagy a cégcsoport más tagján keresztül biztosítja a hatályos jogszabályokban előírt szigorúságú szerződéses biztosítékokat az adatok védelmére. Az adattovábbítás jogszerűségéért és az adatok biztonságáért az Adatkezelőt teljeskörű felelősség terheli.
Az adatvédelmi biztonsági mentés tárolása Horvátországban, valamint Dániában történik.

4. Tárolási idő

Adatkezelő az Érintetti adatokat a fentiekben, az egyes adatkezelési céloknál meghatározott ideig tárolja, ezt követően az adatok megsemmisítésre kerülnek. Az adatok tárolásának időtartamára a mindenkor hatályos jogszabályi előírások is vonatkoznak, azaz ha jogszabályi előírás az adat tárolását a fent megjelölt időtartamon túlmenően is előírja, úgy az adatot az Adatkezelő a jogszabályban meghatározott ideig jogosult tárolni.

 

VI. Adatkezelő által az adatvédelem körében tett intézkedések

 

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.
Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik.
Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

 

VII. Az Érintett jogai

 

Az Érintettet az adatkezelés kapcsán az alábbi jogosultságok illetik meg:
a) Átlátható tájékoztatáshoz való jog: az adatkezelést megelőzően és közben is joga van az Érintettnek arra, hogy a kezelt adatokról és az adatkezelésről magáról is tájékoztatást kapjon, ennek része a jelen Szabályzat is;

b) Tárolt adatokhoz való hozzáférés joga: az Érintett jogosult arra, hogy információt kérjen a róla tárolt adatokról és az adatkezelés egyes elemeiről (különösen: adatkezelés léte, célja, jogalapja, kezelt adatok köre, adatkiadás harmadik személyek részére, adattárolási idő, joggyakorlások módja, jogorvoslati lehetőségek, adatforrás, profilalkotás, automatizált döntéshozatal, garanciák, stb.);

c) Helyesbítéshez való jog: téves adat esetén az Érintett kezdeményezheti az adat helyesbítését;

d) Törléshez (elfeledtetéshez) való jog: az Érintett kérheti az adat törlését, ha:- az adatra nincs szükség abból az eredeti célból, amiért azt gyűjtötték- az Érintett az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását visszavonja- az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs más ok, jogalap az adatkezelésre- az adatkezelés jogellenes - jogi kötelezettség előírja a törlést- az adatgyűjtésre információs társadalommal összefüggő szolgáltatás kínálásával kapcsolatban került sor;

e) Tiltakozáshoz való jog: közérdekű vagy jogos érdeken alapuló adatkezeléssel szemben az Érintett tiltakozhat; ebben az esetben az Adatkezelő csak akkor jogosult az adatot továbbra is kezelni, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek az Érintettel szemben elsőbbséget élveznek, vagy jogi igényérvényesítéshez kapcsolódnak. Közvetlen üzletszerzési célból történő adatkezeléssel szemben bármikor lehet tiltakozni, és tiltakozás esetén az adat nem kezelhető tovább;

f) Adatkezelés korlátozásához való jog: jogellenesen kezelt adatok esetén, illetve a jogszabály által megengedett egyéb esetekben kérhető az adatkezelés korlátozása;

g) Adathordozhatósághoz való jog: automatikus adatfeldolgozással kezelt, hozzájáruláson vagy szerződésen alapuló adatkezelés esetén az Érintett jogosult az általa megadott adatok kiadását kérni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, és az adatot tetszés szerint továbbíthatja;

h) visszavonás joga: az Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
Érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az erre irányuló kérelmet az Érintett a betegtajekoztatas@coloplast.com e-mail címre vagy az Adatkezelő 2049 Diósd, Álmos fejedelem utca 27. szám alatti postacímére küldheti meg írásban. Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a hatályos jogszabályi előírások értelmében adatvédelmi tisztviselő kijelölésére köteles, akit a fenti elérhetőségeken érhetnek el.
Adatkezelő jogosult az Érintett beazonosítására a válaszadást megelőzően (annak ellenőrzése érdekében, hogy a kérés az arra jogosulttól származik-e). Az Érintett Adatkezelő által nyilvántartott e-mail címéről beérkező megkereséseket Adatkezelő úgy tekinti, hogy az az Érintettől származik. Egyéb formában beérkező kérések esetén Adatkezelő jogosult az Érintettet más módon hitelesíteni (pl. megadott telefonszámon szóban érdeklődni az írásbeli kérelem valóságtartamáról, szóbeli felkérésre írásbeli megerősítést kérni, vagy más, megfelelő beazonosítást kezdeményezni).
Az Adatkezelő a beérkezett kérelmeket megvizsgálja, és azokat haladéktalanul, de nem később, mint egy hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi, vagy azt (indokolással ellátva) elutasítja. Adatkezelő a döntés eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja. A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.
Érintett az adatkezeléssel szemben bármikor élhet észrevétellel, panasszal az Adatkezelőnél a fent megadott elérhetőségeken (betegtajekoztatas@coloplast.com e-mail címen, vagy a 2049 Diósd, Álmos fejedelem utca 27. szám alatti levélcímen). Ezen kívül Érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására is az Adatkezelő székhelye vagy az Érintett lakóhelye szerinti bíróságon, mely eljárás illetékmentes, és melynek során a bíróság soron kívül jár el. A fentieken túlmenően panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság előtt.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét. Erre tekintettel Adatkezelő kéri az Érintetteket, hogy bármely, az Adatkezelő által rögzített személyes adatában bekövetkezett változásról az Adatkezelőt a lehető leghamarabb tájékoztatni legyenek szívesek.

Bezárás

Cookie

Cookie irányelvek Bővebben
Bezárás

A honlap tulajdonosa:


Coloplast A/S Holtedam 1 

DK-3050 Humlebak, 

Dánia

T: (00 45) 4911 1111

E:coloplast@coloplast.com


Névtelen böngészés a Coloplast honlapján.A Coloplast nem gyűjt semmilyen személyes információt vagy egyénekre vonatkozó adatokat a cookie-k révén. Az összegyűjtött információk egy cookie-azonosítót (amely egy kb. 20 karakter hosszú szám), valamint egy ország-azonosítót tartalmaznak. Ez azt jelenti, hogy a Coloplast csak csoportokra vonatkozó statisztikai adatokat gyűjt, de egyéneket vagy információkat, vagy bármely személyhez kapcsolódó weboldali tevékenységet semmilyen módon nem képes azonosítani.


Személyes adatok gyűjtése kizárólag a weblapon lévő formanyomtatványokon keresztül történik, amikor is a felhasználó ténylegesen megadja a kért információkat és elküldi azokat a Coloplastnak. Ebben az esetben a Coloplast mindig tiszteletben tartja és követi a személyes adatok gyűjtésére és tárolására vonatkozó törvényi előírásokat és rendeleteket.
Ön dönthet úgy is, hogy nem teszi lehetővé a cookie-k használatát (további tudnivalók a következő részben: „Hogyan blokkolhatja és kerülheti el a cookie-kat?”). Így Ön teljesen azonosítatlan marad a Coloplast és az általunk használt Google Analytics eszköz számára.


A cookie általános ismertetése.

A cookie, más néven HTTP cookie-t, webes cookie-t, vagy böngésző cookie-t, az elsődleges weboldal arra használja, hogy információkat küldjön a felhasználó böngészőjének, a böngésző pedig visszaküldi az információkat az elsődleges weboldalnak. Az információt fel lehet használni a felhasználó hitelesítésére, valamint a böngészési munkamenet, a felhasználói beállítások, a bevásárló kosár tartalmának azonosítására, vagy bármi másra, amit a felhasználó számítógépén tárolt szöveges adatokkal el lehet végezni.
Mire használják a gyűjtött információkat?A cookie-k segítségével összegyűjtött információk alapján a Coloplast igyekszik megismerni honlapjának látogatóit, illetve azt, hogy hogyan használják a honlapját. Minden információ névtelen, de a rendszer nyomon követ trendeket, mint pl. a látogató weboldalon történő navigálása alatti klikk-sorozat (Clickstream).
A felhasználó által a regisztráció során kért és megadott adatokat, a felhasználó által kért információk (például termék-, pénzügyi és állásinformációk) elküldésekor használjuk.


Milyen adatokat gyűjtünk?

A Coloplast A/S kétféle információt gyűjt a saját weboldalairól. A cookie-k segítségével összegyűjtött információkat, és a felhasználók által közölt adatokat, amelyeket a további információk, mintarendelések stb. érdekében kitöltött űrlapokon közölnek velünk.
A cookie-k segítségével összegyűjtött információkat a Google Analytics rendszer határozza meg, például:
A jelenlegi honlap-látogatás időpontja.A felhasználó járt-e már a honlapon, és ha igen, mikor.Milyen honlapról érkezett a felhasználó a Coloplast honlapjára (megjegyzés: az elsődleges weblap cookie-jai nem osztják meg az információkat az egyes honlapok között)IP cím, ami az olyan információk azonosítására szolgál, mint az ország, állam, város (ez az úgynevezett IP helymeghatározás - geolocation).A cookie nem gyűjt olyan adatokat, mint név, e-mail cím, egyéb cím vagy számlázási adatok.A Google Analytics szolgáltatási feltételei egyértelműen meg is tiltják minden Analytics ügyfélnek az olyan információk gyűjtését, amelyek személyes adatokat társítanak a Google Analytics adataihoz.A felhasználók által közölt információk a céltól függően változnak valamennyi űrlapon. Kijelentjük, hogy ezek az űrlapok a globális és helyi törvények és rendeletek előírásaival összhangban készültek.


A személyes adatok védelme.

A Coloplast garantálja, hogy minden felhasználó-specifikus adat tárolása megfelel a helyi és nemzetközi törvényeknek és rendeleteknek.
A cookie-k segítségével összegyűjtött információkat a Google tárolja. További tudnivalókat a Google adatvédelmi irányelvei tartalmaznak.


Hogyan blokkolhatja és kerülheti el a cookie-kat?

Internet Explorer:

Nyissa meg a böngészőben az Eszközök menüt, majd és válassza ki az Internet Beállítások ? Adatvédelem ? Speciális fület.Kattintson az „Az automatikus cookie-kezelés felülbírálata” parancsra.Adja meg, hogyan kezelje az Internet Explorer a belső és külső cookie-kat (a jelenleg böngészett, és az attól eltérő weblapok cookie-jait).Ha mindig engedélyezni akarja a cookie-k mentését a számítógépre, kattintson az „Engedélyezés” gombra.Ha soha nem akarja engedélyezni a cookie-k mentését a számítógépre, kattintson a „Blokkolás” gombra.Ha azt szeretné, a böngésző megkérdezze, mentse-e a cookie-t a számítógépre, akkor kattintson a Rákérdezés gombra.Ha engedélyezni szeretné, hogy a böngésző lementse a számítógépre a munkamenet cookie-kat (a cookie-k törlődnek a számítógépről, amikor bezárja az Internet Explorert), akkor kattintson a „Munkamenet cookie-k fogadása” jelölőnégyzetbe.


Google Chrome:

Kattintson a böngésző eszköztárán lévő csavarkulcs ikonra.Válassza a Beállítások (Mac és Linux: Preferences, Chromebook: Beállítások.) párbeszédpanelt.Kattintson „A motorháztető alatt” (Under teh Hood) fülre.Kattintson az "Adatvédelem" részben a „Tartalombeállítások” gombra.A megjelenő „Tartalombeállítások” párbeszédablakban kattintson a Cookie-k fülre:A sütik törléseKattintson az „Összes cookie és webhelyadat” gombra, ekkor megnyílik a „Cookie-k és egyéb adatok” párbeszédpanel.Az összes cookie törléséhez kattintson az „Összes eltávolítása” gombraHa csak egy bizonyos cookie-t szeretne törölni, válassza ki a cookie-t küldő weblapot, majd a cookie-t, és kattintson az „Eltávolítás” gombra.Cookie-k tiltása alapértelmezés szerintAz összes cookie tiltása: Válassza ki az „Adatmentés tiltása a webhelyeken” gombot. Ne feledje, hogy ez a beállítás megakadályozza a belépést a legtöbb bejelentkezést igénylő weblapra. Ezután a címsorban egy ikon jelzi, amikor a böngésző letilt egy-egy cookie-t.Csak a harmadik féltől származó cookie blokkolása: Válassza ki a „Harmadik felektől származó cookie-k blokkolása” jelölőnégyzetet. Ez után még ha Ön hozzá is adott egy webhelyet a kivételekhez, és úgy döntött, hogy elfogadja a cookie-kat, a böngésző nem fogadja el a webhely harmadik féltől származó sütijeit, ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve.Cookie-k engedélyezése alapértelmezés szerintGyőződjön meg arról, hogy ki van-e választva a „Helyi adatok mentésének engedélyezése” parancs, ekkor a böngésző elfogadja mind a belső mind pedig a külső cookie-kat. Ha csak a weblap saját cooki-jait (belső cookie-kat) szeretné fogadni, válassza ki a „Harmadik felektől származó cookie-k blokkolása” jelölőnégyzetet.Kivételek kezelése bizonyos webhelyek vagy domainek esetébenHa be szeretné állítani, hogy hogyan kezelje a program a sütiket bizonyos webhelyek vagy domainek esetében, kattintson a Kivételek kezelése gombra. Az ekkor megjelenő cookie és webhelyadat-kivételek párbeszédablakba a következők szerint vehetünk fel kezelési szabályokat:Kattintson az „Új gazdagépnévminta hozzáadása” mezőre, és írja be a domain nevet, amelyhez kivételt szeretne létrehozni.Ha egy egész domainhez szeretne kivételeket létrehozni, akkor írja be a [*.] szöveget a domain neve elé. (pl. [*.]google.com).IP-címet, IPv6 címet, vagy nem http URL linket is megadhat.A menü segítségével adja meg, hogy a weboldal beállíthatja-e a sütiket. Ha a „Csak programfolyamat” parancsot választjuk ki, akkor a böngésző bezárásakor a cookie-k mindig törlődnek.Ebben a párbeszédablakban lehet szerkeszteni vagy eltávolítani is a kivételeket.


Safari:

Válassza ki a Safari , Preferences (Beállítások) parancsot.Kattintson a Security (Biztonság) eszköztár gombra.A Safari megjeleníti a beállításokat.Az alábbi rádiógombok segítségével válassza ki, hogyan fogadja a cookie-kat:Never (Soha): a cookie-k teljes blokkolása.Always (Mindig): Elfogad minden cookie-tOnly from Sites You Navigate To (Csak a meglátogatott webhelyektől): Ez az alapértelmezett beállítás, amely lehetővé teszi a webhelyek megfelelő működését, a tiltott sütik áradata nélkül.Ha meg szeretné tekinteni a rendszerben jelenleg található sütiket, kattintson a Show Cookies (Cookie-k megjelenítése) gombra.A cookie-t használó weblap a cookie-fájlban tárolt összes információt el fogja felejti, ami azt jelenti, hogy esetleg kézzel kell majd beírni dolgokat, például a jelszót, amelyet a weblap korábban automatikusan a sütiből olvasott be.A módosítások mentéséhez kattintson a Close (Bezárás) gombra.

Bezárás
Bezárás

Ingyenes kiszállítás

Köszönjük hogy hozzánk fordult

Megkaptuk

Desctop verzió